怨思(惟郁郁之忧毒兮)原文,翻译,赏析_拼音版_作者楚辞(先秦及汉代) 

怨思(惟郁郁之忧毒兮)

作者:楚辞(先秦及汉代) 朝代:先秦
怨思(惟郁郁之忧毒兮)原文
【怨思】 惟郁郁之忧毒兮,志坎壈而不违。 身憔悴而考旦兮,日黄昏而长悲。 闵空宇之孤子兮,哀枯杨之冤雏。 孤雌吟於高墉兮,鸣鸠栖於桑榆。 玄蝯失於潜林兮,独偏弃而远放。 征夫劳於周行兮,处妇愤而长望。 申诚信而罔违兮,情素洁於纽帛。 光明齐於日月兮,文采耀燿於玉石。 伤压次而不发兮,思沉抑而不扬。 芳懿懿而终败兮,名靡散而不彰。 背玉门以奔骛兮,蹇离尤而干诟。 若龙逢之沉首兮,王子比干之逢醢。 念社稷之几危兮,反为雠而见怨。 思国家之离沮兮,躬获愆而结难。 若青蝇之伪质兮,晋骊姬之反情。 恐登阶之逢殆兮,故退伏於末庭。 孽臣之号咷兮,本朝芜而不治。 犯颜色而触谏兮,反蒙辜而被疑。 菀蘼芜与菌若兮,渐槀本於洿渎。 淹芳芷於腐井兮,弃鸡骇於筐簏。 执棠溪以刜蓬兮,秉干将以割肉。 筐泽泻以豹鞟兮,破荆和以继筑。 时溷浊犹未清兮,世殽乱犹未察。 欲容与以俟时兮,惧年岁之既晏。 顾屈节以从流兮,心巩巩而不夷。 宁浮沅而驰骋兮,下江湘以邅回。 叹曰: 山中槛槛余伤怀兮, 征夫皇皇其孰依兮, 经营原野杳冥冥兮, 乘骐骋骥舒吾情兮, 归骸旧邦莫谁语兮, 长辞远逝乘湘去兮。
怨思(惟郁郁之忧毒兮)拼音解读
【yuàn sī 】 wéi yù yù zhī yōu dú xī ,zhì kǎn lǎn ér bú wéi 。 shēn qiáo cuì ér kǎo dàn xī ,rì huáng hūn ér zhǎng bēi 。 mǐn kōng yǔ zhī gū zǐ xī ,āi kū yáng zhī yuān chú 。 gū cí yín yú gāo yōng xī ,míng jiū qī yú sāng yú 。 xuán yuán shī yú qián lín xī ,dú piān qì ér yuǎn fàng 。 zhēng fū láo yú zhōu háng xī ,chù fù fèn ér zhǎng wàng 。 shēn chéng xìn ér wǎng wéi xī ,qíng sù jié yú niǔ bó 。 guāng míng qí yú rì yuè xī ,wén cǎi yào shuò yú yù shí 。 shāng yā cì ér bú fā xī ,sī chén yì ér bú yáng 。 fāng yì yì ér zhōng bài xī ,míng mí sàn ér bú zhāng 。 bèi yù mén yǐ bēn wù xī ,jiǎn lí yóu ér gàn gòu 。 ruò lóng féng zhī chén shǒu xī ,wáng zǐ bǐ gàn zhī féng hǎi 。 niàn shè jì zhī jǐ wēi xī ,fǎn wéi chóu ér jiàn yuàn 。 sī guó jiā zhī lí jǔ xī ,gōng huò qiān ér jié nán 。 ruò qīng yíng zhī wěi zhì xī ,jìn lí jī zhī fǎn qíng 。 kǒng dēng jiē zhī féng dài xī ,gù tuì fú yú mò tíng 。 niè chén zhī hào táo xī ,běn cháo wú ér bú zhì 。 fàn yán sè ér chù jiàn xī ,fǎn méng gū ér bèi yí 。 wǎn mí wú yǔ jun1 ruò xī ,jiàn gǎo běn yú wū dú 。 yān fāng zhǐ yú fǔ jǐng xī ,qì jī hài yú kuāng lù 。 zhí táng xī yǐ fú péng xī ,bǐng gàn jiāng yǐ gē ròu 。 kuāng zé xiè yǐ bào kuò xī ,pò jīng hé yǐ jì zhù 。 shí hùn zhuó yóu wèi qīng xī ,shì yáo luàn yóu wèi chá 。 yù róng yǔ yǐ sì shí xī ,jù nián suì zhī jì yàn 。 gù qū jiē yǐ cóng liú xī ,xīn gǒng gǒng ér bú yí 。 níng fú yuán ér chí chěng xī ,xià jiāng xiāng yǐ zhān huí 。 tàn yuē : shān zhōng kǎn kǎn yú shāng huái xī , zhēng fū huáng huáng qí shú yī xī , jīng yíng yuán yě yǎo míng míng xī , chéng qí chěng jì shū wú qíng xī , guī hái jiù bāng mò shuí yǔ xī , zhǎng cí yuǎn shì chéng xiāng qù xī 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

怨思(惟郁郁之忧毒兮)原文,怨思(惟郁郁之忧毒兮)翻译,怨思(惟郁郁之忧毒兮)赏析,怨思(惟郁郁之忧毒兮)阅读答案,出自楚辞(先秦及汉代)的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.nulog.cn/shi/2018.html

诗词类别

楚辞(先秦及汉代)的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语