【中吕】红绣鞋_次崔雪竹韵

作者:张可久 朝代:元代
【中吕】红绣鞋_次崔雪竹韵原文
次崔雪竹韵

学孔子尝闻俎豆,喜严陵不事王侯,百尺云帆洞庭秋。醉呼元亮酒,懒上仲宣楼,功名不挂口。

宁元帅席上

鸣玉珮凌烟图画,乐云村投老生涯,少年谁识故侯家?青蛇昏宝剑,团锦碎袍花,飞龙闲厩马。

仙居

有客樽前谈笑,无心江上渔樵,小壶新酝注仙瓢。梅花和月种,松叶带霜烧,本清闲忙到了。

寻仙简霞隐

白草矾矶头独钓,青衣孺子相招,寻真不怕路迢迢。闲云迷洞口.残雪老墙腰,夕阳红树杪。

简吕实夫理问

红锦香中乐句,紫薇花下诗余,玉麈风流映金色。岳阳楼三醉酒,消水岸六韬书,高名垂万古。

天竺寺中

金粟池中水镜,玉莲台下天灯,红尘无事恼山僧。月窗猿听讲,雪岭马驮经,龙华图上景。

武康道中简王复斋

一带云林堪画,数间茅屋谁家,山翠空濛润乌纱。小池中银杏叶,冻枝上蜡梅花,且吟诗休上马。

归兴

燕燕莺莺生分,风风雨雨伤神,吐酒吞花过芳春。黄金羞壮士,红粉弄佳人,青山招旧隐。

德清山中简耿子春

傍水依山境界,吟风啸月情怀,紫阳峰顶费青鞋。闲云随地有,老树未花开,新诗何处索?

虎丘道上

船系谁家古岸?人归何处青山?且将诗做画图看。雁声芦叶老,鹭影蓼花寒,鹤巢松树晚。

茅山疏翁索赋

小洞闲花何处?矮墙颠草准书?玉莲香露冷金壶。红云翔彩凤,丹井养文鱼,青山驯白虎。

开玄堂上

花有信春来春来,客无心云卷云舒,开玄堂上辋川图。冰梅栖翠羽,水藻漾金鱼,雪松摇玉麈。

秋望

一两字天边白雁,百千重楼外青山,别君容易寄书难。柳依依花可可,云淡淡月弯弯,长安迷望眼。

开元遗事

羯鼓罢天开云净,鹊桥平斗转参横,玉人私语祝长生。水边筝殿小,花上舞盘轻,月中歌扇冷。

过括苍山

鸦噪岩前古庙,鹤鸣松顶危巢,南明峰下路迢遥。问清溪道士有,喜白发贵人饶,看青山今日饱。

偕周子荣游湖

绿柳暗金沙佛地,白莲开云锦天池,摇曳歌声棹轻移。望南山新有雨,喜西子不颦眉,饮东阳错认水。

【中吕】红绣鞋_次崔雪竹韵拼音解读
cì cuī xuě zhú yùn

xué kǒng zǐ cháng wén zǔ dòu ,xǐ yán líng bú shì wáng hóu ,bǎi chǐ yún fān dòng tíng qiū 。zuì hū yuán liàng jiǔ ,lǎn shàng zhòng xuān lóu ,gōng míng bú guà kǒu 。

níng yuán shuài xí shàng

míng yù pèi líng yān tú huà ,lè yún cūn tóu lǎo shēng yá ,shǎo nián shuí shí gù hóu jiā ?qīng shé hūn bǎo jiàn ,tuán jǐn suì páo huā ,fēi lóng xián jiù mǎ 。

xiān jū

yǒu kè zūn qián tán xiào ,wú xīn jiāng shàng yú qiáo ,xiǎo hú xīn yùn zhù xiān piáo 。méi huā hé yuè zhǒng ,sōng yè dài shuāng shāo ,běn qīng xián máng dào le 。

xún xiān jiǎn xiá yǐn

bái cǎo fán jī tóu dú diào ,qīng yī rú zǐ xiàng zhāo ,xún zhēn bú pà lù tiáo tiáo 。xián yún mí dòng kǒu .cán xuě lǎo qiáng yāo ,xī yáng hóng shù miǎo 。

jiǎn lǚ shí fū lǐ wèn

hóng jǐn xiāng zhōng lè jù ,zǐ wēi huā xià shī yú ,yù zhǔ fēng liú yìng jīn sè 。yuè yáng lóu sān zuì jiǔ ,xiāo shuǐ àn liù tāo shū ,gāo míng chuí wàn gǔ 。

tiān zhú sì zhōng

jīn sù chí zhōng shuǐ jìng ,yù lián tái xià tiān dēng ,hóng chén wú shì nǎo shān sēng 。yuè chuāng yuán tīng jiǎng ,xuě lǐng mǎ tuó jīng ,lóng huá tú shàng jǐng 。

wǔ kāng dào zhōng jiǎn wáng fù zhāi

yī dài yún lín kān huà ,shù jiān máo wū shuí jiā ,shān cuì kōng méng rùn wū shā 。xiǎo chí zhōng yín xìng yè ,dòng zhī shàng là méi huā ,qiě yín shī xiū shàng mǎ 。

guī xìng

yàn yàn yīng yīng shēng fèn ,fēng fēng yǔ yǔ shāng shén ,tǔ jiǔ tūn huā guò fāng chūn 。huáng jīn xiū zhuàng shì ,hóng fěn nòng jiā rén ,qīng shān zhāo jiù yǐn 。

dé qīng shān zhōng jiǎn gěng zǐ chūn

bàng shuǐ yī shān jìng jiè ,yín fēng xiào yuè qíng huái ,zǐ yáng fēng dǐng fèi qīng xié 。xián yún suí dì yǒu ,lǎo shù wèi huā kāi ,xīn shī hé chù suǒ ?

hǔ qiū dào shàng

chuán xì shuí jiā gǔ àn ?rén guī hé chù qīng shān ?qiě jiāng shī zuò huà tú kàn 。yàn shēng lú yè lǎo ,lù yǐng liǎo huā hán ,hè cháo sōng shù wǎn 。

máo shān shū wēng suǒ fù

xiǎo dòng xián huā hé chù ?ǎi qiáng diān cǎo zhǔn shū ?yù lián xiāng lù lěng jīn hú 。hóng yún xiáng cǎi fèng ,dān jǐng yǎng wén yú ,qīng shān xùn bái hǔ 。

kāi xuán táng shàng

huā yǒu xìn chūn lái chūn lái ,kè wú xīn yún juàn yún shū ,kāi xuán táng shàng wǎng chuān tú 。bīng méi qī cuì yǔ ,shuǐ zǎo yàng jīn yú ,xuě sōng yáo yù zhǔ 。

qiū wàng

yī liǎng zì tiān biān bái yàn ,bǎi qiān zhòng lóu wài qīng shān ,bié jun1 róng yì jì shū nán 。liǔ yī yī huā kě kě ,yún dàn dàn yuè wān wān ,zhǎng ān mí wàng yǎn 。

kāi yuán yí shì

jié gǔ bà tiān kāi yún jìng ,què qiáo píng dòu zhuǎn cān héng ,yù rén sī yǔ zhù zhǎng shēng 。shuǐ biān zhēng diàn xiǎo ,huā shàng wǔ pán qīng ,yuè zhōng gē shàn lěng 。

guò kuò cāng shān

yā zào yán qián gǔ miào ,hè míng sōng dǐng wēi cháo ,nán míng fēng xià lù tiáo yáo 。wèn qīng xī dào shì yǒu ,xǐ bái fā guì rén ráo ,kàn qīng shān jīn rì bǎo 。

xié zhōu zǐ róng yóu hú

lǜ liǔ àn jīn shā fó dì ,bái lián kāi yún jǐn tiān chí ,yáo yè gē shēng zhào qīng yí 。wàng nán shān xīn yǒu yǔ ,xǐ xī zǐ bú pín méi ,yǐn dōng yáng cuò rèn shuǐ 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

张可久 张可久 张可久(约1270~1348以后)字小山(一说名伯远,字可久,号小山)(《尧山堂外纪》);一说名张可久肖像(林晋生作)可久,字伯远,号小山(《词综》);又一说字仲远,号小山(《四库全书总目提要》),庆元(治所在今浙江宁波鄞县)人,元朝重要散曲家,剧作家,与乔吉并称“双壁”,与张养浩合为“二张”。…详情

【中吕】红绣鞋_次崔雪竹韵原文,【中吕】红绣鞋_次崔雪竹韵翻译,【中吕】红绣鞋_次崔雪竹韵赏析,【中吕】红绣鞋_次崔雪竹韵阅读答案,出自张可久的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.nulog.cn/shi/59474.html

诗词类别

张可久的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语