【南吕】一枝花_辞官懒簪獬

作者:孛罗御史 朝代:元代
【南吕】一枝花_辞官懒簪獬原文
辞官

懒簪獬豸冠,不入麒麟画。旋栽陶令菊,学种邵平瓜。觑不的闹穰穰蚁阵蜂衙,卖了青骢马,换耕牛度岁华。利名场再不行踏,风波海其实怕他。

【梁州】尽燕雀喧檐聒耳,任豺狼当道磨牙。无官守无言责相牵挂。春风桃李,夏月桑麻,秋天禾黎,冬月梅茶。四时景物清佳,一门和气欢洽。叹子牙渭水垂钓,胜潘岳河阳种花,笑张骞河汉乘槎。这家,那家,黄鸡白酒安排下,撒会顽放会耍。拚着老瓦盆边醉后扶,一任他风落了乌纱。

【牧羊关】王大户相邀请,赵乡司扶下马,则听得扑冬冬社鼓频挝。有几个不求仕的官员,东庄措大,他每都拍手歌丰稔,俺再不想巡案去奸猾。御史台开除我,尧民图添上咱。

【贺新郎】奴耕婢织足生涯,随分村疃人情,赛强如宪台风化。趁一溪流水浮鸥鸭,小桥掩映蒹葭。芦花千顷雪,红树一川霞,长江落日牛羊下。山中闲宰相,林外野人家。

【隔尾】诵诗书稚子无闲暇,奉甘旨萱堂到白发,伴辘轳村翁说一会挺膊子话。闲时节笑咱,醉时节睡咱,今日里无是无非快活煞!
【南吕】一枝花_辞官懒簪獬拼音解读
cí guān

lǎn zān xiè zhì guàn ,bú rù qí lín huà 。xuán zāi táo lìng jú ,xué zhǒng shào píng guā 。qù bú de nào ráng ráng yǐ zhèn fēng yá ,mài le qīng cōng mǎ ,huàn gēng niú dù suì huá 。lì míng chǎng zài bú háng tà ,fēng bō hǎi qí shí pà tā 。

【liáng zhōu 】jìn yàn què xuān yán guō ěr ,rèn chái láng dāng dào mó yá 。wú guān shǒu wú yán zé xiàng qiān guà 。chūn fēng táo lǐ ,xià yuè sāng má ,qiū tiān hé lí ,dōng yuè méi chá 。sì shí jǐng wù qīng jiā ,yī mén hé qì huān qià 。tàn zǐ yá wèi shuǐ chuí diào ,shèng pān yuè hé yáng zhǒng huā ,xiào zhāng qiān hé hàn chéng chá 。zhè jiā ,nà jiā ,huáng jī bái jiǔ ān pái xià ,sā huì wán fàng huì shuǎ 。pīn zhe lǎo wǎ pén biān zuì hòu fú ,yī rèn tā fēng luò le wū shā 。

【mù yáng guān 】wáng dà hù xiàng yāo qǐng ,zhào xiāng sī fú xià mǎ ,zé tīng dé pū dōng dōng shè gǔ pín wō 。yǒu jǐ gè bú qiú shì de guān yuán ,dōng zhuāng cuò dà ,tā měi dōu pāi shǒu gē fēng rěn ,ǎn zài bú xiǎng xún àn qù jiān huá 。yù shǐ tái kāi chú wǒ ,yáo mín tú tiān shàng zán 。

【hè xīn láng 】nú gēng bì zhī zú shēng yá ,suí fèn cūn tuǎn rén qíng ,sài qiáng rú xiàn tái fēng huà 。chèn yī xī liú shuǐ fú ōu yā ,xiǎo qiáo yǎn yìng jiān jiā 。lú huā qiān qǐng xuě ,hóng shù yī chuān xiá ,zhǎng jiāng luò rì niú yáng xià 。shān zhōng xián zǎi xiàng ,lín wài yě rén jiā 。

【gé wěi 】sòng shī shū zhì zǐ wú xián xiá ,fèng gān zhǐ xuān táng dào bái fā ,bàn lù lú cūn wēng shuō yī huì tǐng bó zǐ huà 。xián shí jiē xiào zán ,zuì shí jiē shuì zán ,jīn rì lǐ wú shì wú fēi kuài huó shà !
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【南吕】一枝花_辞官懒簪獬原文,【南吕】一枝花_辞官懒簪獬翻译,【南吕】一枝花_辞官懒簪獬赏析,【南吕】一枝花_辞官懒簪獬阅读答案,出自孛罗御史的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.nulog.cn/shi/59549.html

诗词类别

孛罗御史的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语