【南吕】一枝花 闲乐

作者:汪元亨 朝代:元代
【南吕】一枝花 闲乐原文
新栽数亩瓜,旧种千竿竹。不弹三尺剑,静阅满床书。诗骨清瞿,冷淡淡
心何虑,闲夭夭乐有余。碧梧高彩凤深栖,沧溟阔鲸熬隐居。
  【梁州】取崖畔枯藤作杖,伐江皋曲木为庐,主人素得林泉趣。烹茶扫叶,
引水通渠。钩帘待月,俯槛观鱼。耻于求自抱憨愚,厌追陪懒混尘俗。傲慢似去
彭泽弃职陶潜,疏散如困夔俯豪吟杜甫,清高似老孤山不仕林逋。岂浊,不鲁。
处酸寒紧闭乾坤目,躲风雷看乌兔。静掩柴扉春日哺,便休题黑漆似程途。
  【黄钟煞】守茅屋,忘势利,甘贫何用王侯顾。倒青樽,拚趔趄,烂醉频教
婢妾扶。世上炎凉久憎恶,敬于贤,慢于富。罢朝参,俭家务,叱阿谀,荐忠恕。
视肥甘,若鸩蛊,惧功名,似豺虎。咏梅轩,钓菱浦,结樵朋,友渔父。陋繁华,
尚雅素,远雕轮,避朱黻。老妻贤,酿,老夫狂,唱金缕。课耕男,教织
女,推仁爱,给奴仆,颂歌谣,赞明主。尽红轮,换朝暮,任浮云,变今古。对
猿鹤,做俦侣,喜烟霞,近窗户。但将那老鸠巢怀抱放宽舒,一任教竞蝇血儿曹
谩欺侮。
  【尾】学不的睡不安苍荒拔剑鸡窗下舞,赶不上时未遇抖搜弹冠仕途上趋,
秉一段铁石心肠愈坚固。折莫你赵平原诱英雄计谋,齐孟尝待贤良肚腹,赚不去
狗盗鸡鸣类儿数。
【南吕】一枝花 闲乐拼音解读
xīn zāi shù mǔ guā ,jiù zhǒng qiān gān zhú 。bú dàn sān chǐ jiàn ,jìng yuè mǎn chuáng shū 。shī gǔ qīng qú ,lěng dàn dàn
xīn hé lǜ ,xián yāo yāo lè yǒu yú 。bì wú gāo cǎi fèng shēn qī ,cāng míng kuò jīng áo yǐn jū 。
  【liáng zhōu 】qǔ yá pàn kū téng zuò zhàng ,fá jiāng gāo qǔ mù wéi lú ,zhǔ rén sù dé lín quán qù 。pēng chá sǎo yè ,
yǐn shuǐ tōng qú 。gōu lián dài yuè ,fǔ kǎn guān yú 。chǐ yú qiú zì bào hān yú ,yàn zhuī péi lǎn hún chén sú 。ào màn sì qù
péng zé qì zhí táo qián ,shū sàn rú kùn kuí fǔ háo yín dù fǔ ,qīng gāo sì lǎo gū shān bú shì lín bū 。qǐ zhuó ,bú lǔ 。
chù suān hán jǐn bì qián kūn mù ,duǒ fēng léi kàn wū tù 。jìng yǎn chái fēi chūn rì bǔ ,biàn xiū tí hēi qī sì chéng tú 。
  【huáng zhōng shà 】shǒu máo wū ,wàng shì lì ,gān pín hé yòng wáng hóu gù 。dǎo qīng zūn ,pīn liè jū ,làn zuì pín jiāo
bì qiè fú 。shì shàng yán liáng jiǔ zēng è ,jìng yú xián ,màn yú fù 。bà cháo cān ,jiǎn jiā wù ,chì ā yú ,jiàn zhōng shù 。
shì féi gān ,ruò zhèn gǔ ,jù gōng míng ,sì chái hǔ 。yǒng méi xuān ,diào líng pǔ ,jié qiáo péng ,yǒu yú fù 。lòu fán huá ,
shàng yǎ sù ,yuǎn diāo lún ,bì zhū fú 。lǎo qī xián ,niàng ,lǎo fū kuáng ,chàng jīn lǚ 。kè gēng nán ,jiāo zhī
nǚ ,tuī rén ài ,gěi nú pú ,sòng gē yáo ,zàn míng zhǔ 。jìn hóng lún ,huàn cháo mù ,rèn fú yún ,biàn jīn gǔ 。duì
yuán hè ,zuò chóu lǚ ,xǐ yān xiá ,jìn chuāng hù 。dàn jiāng nà lǎo jiū cháo huái bào fàng kuān shū ,yī rèn jiāo jìng yíng xuè ér cáo
màn qī wǔ 。
  【wěi 】xué bú de shuì bú ān cāng huāng bá jiàn jī chuāng xià wǔ ,gǎn bú shàng shí wèi yù dǒu sōu dàn guàn shì tú shàng qū ,
bǐng yī duàn tiě shí xīn cháng yù jiān gù 。shé mò nǐ zhào píng yuán yòu yīng xióng jì móu ,qí mèng cháng dài xián liáng dù fù ,zuàn bú qù
gǒu dào jī míng lèi ér shù 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【南吕】一枝花 闲乐原文,【南吕】一枝花 闲乐翻译,【南吕】一枝花 闲乐赏析,【南吕】一枝花 闲乐阅读答案,出自汪元亨的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.nulog.cn/shi/59632.html

诗词类别

汪元亨的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语