【南吕】一枝花_为打球子作

作者:王和卿 朝代:元代
【南吕】一枝花_为打球子作原文

为打球子作

夭桃绽锦囊,嫩柳垂金线。梨花喷白雪,芳草绿铺茵。春日郊园,出凤城闲游玩。选高原胜地面,就华屋芳妍,将步踘家风习演。

【梁州】列俊逸五陵少年,簇豪家一代英贤。把人间得失踏遍。输羸胜败,则要敬爱相怜。忘机乘兴,花径斜穿。高场上角坐处盘旋,要高名天下人传。头捧急钻彻云烟,二六紧巧妙两全,高场中扶辊能眠,非是过口身不到,三斗声名显。论出远更休选,折抹待占。事画团栾莫施展,占镇中原。

【三煞】四周浓绿围屏甸,一簇深红罩短垣,习行打远乐霞川。据那义让廉和,有仁德高低无怨,要知左右识体面。担捧笼叫须奴趁圈,尽日连年。

【二】轻轮月杖惊花片,慢辊星丸荡柳线,一行步从紧相连。诸传戏都难,唯摇丸元无酌献,自古与流传。想常胜寻思意非浅,但犯着死处休言。

【一】旧作杖结束得都虬健,绒约手扎拴的彩色鲜。锦衣抛胜各争先,得胜的欣然,画方基荷茵庭院。安员王将袖梢先卷,觑上下,观高低,望远拉,料得周正无偏。

【尾】畅道引臂员扇,棒过处飞星如箭,茂林中法头不善。指觑窝落在花柳场边,不吊上也无一步远。

【南吕】一枝花_为打球子作拼音解读

wéi dǎ qiú zǐ zuò

yāo táo zhàn jǐn náng ,nèn liǔ chuí jīn xiàn 。lí huā pēn bái xuě ,fāng cǎo lǜ pù yīn 。chūn rì jiāo yuán ,chū fèng chéng xián yóu wán 。xuǎn gāo yuán shèng dì miàn ,jiù huá wū fāng yán ,jiāng bù jū jiā fēng xí yǎn 。

【liáng zhōu 】liè jun4 yì wǔ líng shǎo nián ,cù háo jiā yī dài yīng xián 。bǎ rén jiān dé shī tà biàn 。shū léi shèng bài ,zé yào jìng ài xiàng lián 。wàng jī chéng xìng ,huā jìng xié chuān 。gāo chǎng shàng jiǎo zuò chù pán xuán ,yào gāo míng tiān xià rén chuán 。tóu pěng jí zuàn chè yún yān ,èr liù jǐn qiǎo miào liǎng quán ,gāo chǎng zhōng fú gǔn néng mián ,fēi shì guò kǒu shēn bú dào ,sān dòu shēng míng xiǎn 。lùn chū yuǎn gèng xiū xuǎn ,shé mò dài zhàn 。shì huà tuán luán mò shī zhǎn ,zhàn zhèn zhōng yuán 。

【sān shà 】sì zhōu nóng lǜ wéi píng diàn ,yī cù shēn hóng zhào duǎn yuán ,xí háng dǎ yuǎn lè xiá chuān 。jù nà yì ràng lián hé ,yǒu rén dé gāo dī wú yuàn ,yào zhī zuǒ yòu shí tǐ miàn 。dān pěng lóng jiào xū nú chèn quān ,jìn rì lián nián 。

【èr 】qīng lún yuè zhàng jīng huā piàn ,màn gǔn xīng wán dàng liǔ xiàn ,yī háng bù cóng jǐn xiàng lián 。zhū chuán xì dōu nán ,wéi yáo wán yuán wú zhuó xiàn ,zì gǔ yǔ liú chuán 。xiǎng cháng shèng xún sī yì fēi qiǎn ,dàn fàn zhe sǐ chù xiū yán 。

【yī 】jiù zuò zhàng jié shù dé dōu qiú jiàn ,róng yuē shǒu zhā shuān de cǎi sè xiān 。jǐn yī pāo shèng gè zhēng xiān ,dé shèng de xīn rán ,huà fāng jī hé yīn tíng yuàn 。ān yuán wáng jiāng xiù shāo xiān juàn ,qù shàng xià ,guān gāo dī ,wàng yuǎn lā ,liào dé zhōu zhèng wú piān 。

【wěi 】chàng dào yǐn bì yuán shàn ,bàng guò chù fēi xīng rú jiàn ,mào lín zhōng fǎ tóu bú shàn 。zhǐ qù wō luò zài huā liǔ chǎng biān ,bú diào shàng yě wú yī bù yuǎn 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

王和卿 王和卿 王和卿, 元代散曲家。大名(今属河北省)人,生卒年字号不详。《录鬼簿》列为"前辈名公",但各本称呼不同,天一阁本称为"王和卿学士",孟称舜本却称他为"散人"。他与关汉卿是同时代人,而又比关汉卿早卒。陶宗仪《南村辍耕录》曾记载他与关汉卿互相讥谑的情况,并且说他"滑稽佻达,传播四方。与关汉卿相友善,尝讥谑汉卿。关虽极意还答,终不能胜。中统初,燕市有一蝴蝶,其大…详情

【南吕】一枝花_为打球子作原文,【南吕】一枝花_为打球子作翻译,【南吕】一枝花_为打球子作赏析,【南吕】一枝花_为打球子作阅读答案,出自王和卿的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.nulog.cn/shi/59907.html

诗词类别

王和卿的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语