丹青引赠曹将军霸原文,翻译,赏析_拼音版_作者杜甫 

丹青引赠曹将军霸

作者:杜甫 朝代:唐朝
丹青引赠曹将军霸原文
将军魏武之子孙,于今为庶为清门。 英雄割据今已矣,文采风流今尚存。 学书初学卫夫人,但恨无过王右军。 丹青不知老将至,富贵于我如浮云。 开元之中常引见,承恩数上南薰殿。 凌烟功臣少颜色,将军下笔开生面。 良相头上进贤冠,猛将腰间大羽箭。 褒公鄂公毛发动,英姿飒爽来酣战。 先帝天马玉花骢,画工如山貌不同。 是日牵来赤墀下,迥立阊阖生长风。 诏谓将军拂绢素,意匠惨淡经营中。 斯须九重真龙出,一洗万古凡马空。 玉花却在御榻上,榻上庭前屹相向。 至尊含笑催赐金,圉人太仆皆惆怅。 弟子韩干早入室,亦能画马穷殊相。 干惟画肉不画骨,忍使骅骝气凋丧。 将军画善盖有神,必逢佳士亦写真。 即今飘泊干戈际,屡貌寻常行路人。 途穷反遭俗眼白,世上未有如公贫。 但看古来盛名下,终日坎壈缠其身。
丹青引赠曹将军霸拼音解读
jiāng jun1 wèi wǔ zhī zǐ sūn ,yú jīn wéi shù wéi qīng mén 。 yīng xióng gē jù jīn yǐ yǐ ,wén cǎi fēng liú jīn shàng cún 。 xué shū chū xué wèi fū rén ,dàn hèn wú guò wáng yòu jun1 。 dān qīng bú zhī lǎo jiāng zhì ,fù guì yú wǒ rú fú yún 。 kāi yuán zhī zhōng cháng yǐn jiàn ,chéng ēn shù shàng nán xūn diàn 。 líng yān gōng chén shǎo yán sè ,jiāng jun1 xià bǐ kāi shēng miàn 。 liáng xiàng tóu shàng jìn xián guàn ,měng jiāng yāo jiān dà yǔ jiàn 。 bāo gōng è gōng máo fā dòng ,yīng zī sà shuǎng lái hān zhàn 。 xiān dì tiān mǎ yù huā cōng ,huà gōng rú shān mào bú tóng 。 shì rì qiān lái chì chí xià ,jiǒng lì chāng hé shēng zhǎng fēng 。 zhào wèi jiāng jun1 fú juàn sù ,yì jiàng cǎn dàn jīng yíng zhōng 。 sī xū jiǔ zhòng zhēn lóng chū ,yī xǐ wàn gǔ fán mǎ kōng 。 yù huā què zài yù tà shàng ,tà shàng tíng qián yì xiàng xiàng 。 zhì zūn hán xiào cuī cì jīn ,yǔ rén tài pú jiē chóu chàng 。 dì zǐ hán gàn zǎo rù shì ,yì néng huà mǎ qióng shū xiàng 。 gàn wéi huà ròu bú huà gǔ ,rěn shǐ huá liú qì diāo sàng 。 jiāng jun1 huà shàn gài yǒu shén ,bì féng jiā shì yì xiě zhēn 。 jí jīn piāo bó gàn gē jì ,lǚ mào xún cháng háng lù rén 。 tú qióng fǎn zāo sú yǎn bái ,shì shàng wèi yǒu rú gōng pín 。 dàn kàn gǔ lái shèng míng xià ,zhōng rì kǎn lǎn chán qí shēn 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

杜甫 杜甫 杜甫(712-770),字子美,祖籍河南巩县。祖父杜审言是唐初著名诗人。青年时期,他曾游历过今江苏、浙江、河北、山东一带,并两次会见李白,两人结下深厚的友谊。唐玄宗天宝五年(746),杜甫来到长安,第二年他参加了由唐玄宗下诏的应试,由于奸臣李林甫从中作梗,全体应试者无一人录取。从此进取无门,生活贫困。直到天宝十四年(755),才得到「右卫率府胄曹参军」一职,…详情

丹青引赠曹将军霸原文,丹青引赠曹将军霸翻译,丹青引赠曹将军霸赏析,丹青引赠曹将军霸阅读答案,出自杜甫的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.nulog.cn/shi/17.html

诗词类别

杜甫的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语