石鼓歌原文,翻译,赏析_拼音版_作者韩愈 

石鼓歌

作者:韩愈 朝代:唐朝
石鼓歌原文
张生手持石鼓文,劝我试作石鼓歌。 少陵无人谪仙死,才薄将奈石鼓何。 周纲凌迟四海沸,宣王愤起挥天戈。 大开明堂受朝贺,诸侯剑珮鸣相磨。 蒐于岐阳骋雄俊,万里禽兽皆遮罗。 镌功勒成告万世,凿石作鼓隳嵯峨。 从臣才艺咸第一,拣选撰刻留山阿。 雨淋日灸野火燎,鬼物守护烦撝呵。 公从何处得纸本,毫发尽备无差讹。 辞严义密读难晓,字体不类隶与蝌。 年深岂免有缺画,快剑斫断生蛟鼍。 鸾翔凤翥众仙下,珊瑚碧树交枝柯。 金绳铁索锁纽壮,古鼎跃水龙腾梭。 陋儒编诗不收入,二雅褊迫无委蛇。[1][2][3] 孔子西行不到秦,掎摭星宿遗羲娥。 嗟余好古生苦晚,对此涕泪双滂沱。 忆昔初蒙博士征,其年始改称元和。 故人从军在右辅,为我度量掘臼科。 濯冠沐浴告祭酒,如此至宝存岂多。[4] 毡包席裹可立致,十鼓只载数骆驼。 荐诸太庙比郜鼎,光价岂止百倍过。 圣恩若许留太学,诸生讲解得切磋。 观经鸿都尚填咽,坐见举国来奔波。 剜苔剔藓露节角,安置妥帖平不颇。 大厦深檐与盖覆,经历久远期无佗。 中朝大官老于事,讵肯感激徒媕婀。 牧童敲火牛砺角,谁复著手为摩挲。 日销月铄就埋没,六年西顾空吟哦。 羲之俗书趁姿媚,数纸尚可博白鹅。 继周八代争战罢,无人收拾理则那。 方今太平日无事,柄任儒术崇丘轲。 安能以此尚论列,愿借辩口如悬河。 石鼓之歌止于此,呜呼吾意其蹉跎。
石鼓歌拼音解读
zhāng shēng shǒu chí shí gǔ wén ,quàn wǒ shì zuò shí gǔ gē 。 shǎo líng wú rén zhé xiān sǐ ,cái báo jiāng nài shí gǔ hé 。 zhōu gāng líng chí sì hǎi fèi ,xuān wáng fèn qǐ huī tiān gē 。 dà kāi míng táng shòu cháo hè ,zhū hóu jiàn pèi míng xiàng mó 。 sōu yú qí yáng chěng xióng jun4 ,wàn lǐ qín shòu jiē zhē luó 。 juān gōng lè chéng gào wàn shì ,záo shí zuò gǔ huī cuó é 。 cóng chén cái yì xián dì yī ,jiǎn xuǎn zhuàn kè liú shān ā 。 yǔ lín rì jiǔ yě huǒ liáo ,guǐ wù shǒu hù fán wéi hē 。 gōng cóng hé chù dé zhǐ běn ,háo fā jìn bèi wú chà é 。 cí yán yì mì dú nán xiǎo ,zì tǐ bú lèi lì yǔ kē 。 nián shēn qǐ miǎn yǒu quē huà ,kuài jiàn zhuó duàn shēng jiāo tuó 。 luán xiáng fèng zhù zhòng xiān xià ,shān hú bì shù jiāo zhī kē 。 jīn shéng tiě suǒ suǒ niǔ zhuàng ,gǔ dǐng yuè shuǐ lóng téng suō 。 lòu rú biān shī bú shōu rù ,èr yǎ biǎn pò wú wěi shé 。[1][2][3] kǒng zǐ xī háng bú dào qín ,jǐ zhí xīng xiǔ yí xī é 。 jiē yú hǎo gǔ shēng kǔ wǎn ,duì cǐ tì lèi shuāng pāng tuó 。 yì xī chū méng bó shì zhēng ,qí nián shǐ gǎi chēng yuán hé 。 gù rén cóng jun1 zài yòu fǔ ,wéi wǒ dù liàng jué jiù kē 。 zhuó guàn mù yù gào jì jiǔ ,rú cǐ zhì bǎo cún qǐ duō 。[4] zhān bāo xí guǒ kě lì zhì ,shí gǔ zhī zǎi shù luò tuó 。 jiàn zhū tài miào bǐ gào dǐng ,guāng jià qǐ zhǐ bǎi bèi guò 。 shèng ēn ruò xǔ liú tài xué ,zhū shēng jiǎng jiě dé qiē cuō 。 guān jīng hóng dōu shàng tián yān ,zuò jiàn jǔ guó lái bēn bō 。 wān tái tī xiǎn lù jiē jiǎo ,ān zhì tuǒ tiē píng bú pō 。 dà shà shēn yán yǔ gài fù ,jīng lì jiǔ yuǎn qī wú tuó 。 zhōng cháo dà guān lǎo yú shì ,jù kěn gǎn jī tú ān ē 。 mù tóng qiāo huǒ niú lì jiǎo ,shuí fù zhe shǒu wéi mó suō 。 rì xiāo yuè shuò jiù mái méi ,liù nián xī gù kōng yín ò 。 xī zhī sú shū chèn zī mèi ,shù zhǐ shàng kě bó bái é 。 jì zhōu bā dài zhēng zhàn bà ,wú rén shōu shí lǐ zé nà 。 fāng jīn tài píng rì wú shì ,bǐng rèn rú shù chóng qiū kē 。 ān néng yǐ cǐ shàng lùn liè ,yuàn jiè biàn kǒu rú xuán hé 。 shí gǔ zhī gē zhǐ yú cǐ ,wū hū wú yì qí cuō tuó 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

韩愈 韩愈 韩愈(768─824),字退之,河内河阳(今河南孟县)人。祖藉昌黎(今河北通县),每自称昌黎韩愈,所以世称韩昌黎。唐德宗贞元八年(792)进士,贞元末,任监察御史,因上书言事,得罪当权者,被贬为阳山(今广东阳山县)令。宪宗时,他随宰相裴度平定淮西之乱,升任刑部侍郎,因上疏反对迎佛骨,被贬为潮州(今广东潮州)刺史。穆宗时,官至吏部侍郎。韩愈和柳宗元同是古…详情

石鼓歌原文,石鼓歌翻译,石鼓歌赏析,石鼓歌阅读答案,出自韩愈的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.nulog.cn/shi/540.html

诗词类别

韩愈的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语