清凉山赞佛寺 (四首选一)原文,翻译,赏析_拼音版_作者吴伟业 

清凉山赞佛寺 (四首选一)

作者:吴伟业 朝代:清代
清凉山赞佛寺 (四首选一)原文
西北有高山,云是文殊台。
台上明月池,千叶金莲开。
花花相映发,叶叶同根栽。
王母携双成,绿盖云中来。
结以同心合,授以九子钗。
翠装雕玉辇,丹髹沉香斋。
护置琉璃屏,立在文石阶。
长恐乘风去,舍我归蓬莱。
从猎往上林,小队城南隈。
雪鹰异凡羽,果马殊群材。
言过乐游怨,进及长杨街。
张宴奏丝桐,新月穿宫槐。
携手呼太息,乐极生微哀。
千秋终寂寞,此日谁追陪。
陛下寿万年,妾命如尘埃。
愿共南山椁,长奉西宫杯。
披香淖博士,侧听私惊猜:
今日乐方乐,私语胡为哉?
待诏东方生,执戟前诙谐。
熏炉拂黼帐,白露零苍台。
吾王慎玉体,对酒毋伤怀。
清凉山赞佛寺 (四首选一)拼音解读
xī běi yǒu gāo shān ,yún shì wén shū tái 。
tái shàng míng yuè chí ,qiān yè jīn lián kāi 。
huā huā xiàng yìng fā ,yè yè tóng gēn zāi 。
wáng mǔ xié shuāng chéng ,lǜ gài yún zhōng lái 。
jié yǐ tóng xīn hé ,shòu yǐ jiǔ zǐ chāi 。
cuì zhuāng diāo yù niǎn ,dān xiū chén xiāng zhāi 。
hù zhì liú lí píng ,lì zài wén shí jiē 。
zhǎng kǒng chéng fēng qù ,shě wǒ guī péng lái 。
cóng liè wǎng shàng lín ,xiǎo duì chéng nán wēi 。
xuě yīng yì fán yǔ ,guǒ mǎ shū qún cái 。
yán guò lè yóu yuàn ,jìn jí zhǎng yáng jiē 。
zhāng yàn zòu sī tóng ,xīn yuè chuān gōng huái 。
xié shǒu hū tài xī ,lè jí shēng wēi āi 。
qiān qiū zhōng jì mò ,cǐ rì shuí zhuī péi 。
bì xià shòu wàn nián ,qiè mìng rú chén āi 。
yuàn gòng nán shān guǒ ,zhǎng fèng xī gōng bēi 。
pī xiāng nào bó shì ,cè tīng sī jīng cāi :
jīn rì lè fāng lè ,sī yǔ hú wéi zāi ?
dài zhào dōng fāng shēng ,zhí jǐ qián huī xié 。
xūn lú fú fǔ zhàng ,bái lù líng cāng tái 。
wú wáng shèn yù tǐ ,duì jiǔ wú shāng huái 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

吴伟业 吴伟业 吴伟业(1609~1672)字骏公,号梅村,别署鹿樵生、灌隐主人、大云道人,世居江苏昆山,祖父始迁江苏太仓,汉族,江苏太仓人,崇祯进士。明末清初著名诗人,与钱谦益、龚鼎孳并称“江左三大家”,又为娄东诗派开创者。长于七言歌行,初学“长庆体”,后自成新吟,后人称之为“梅村体”。…详情

清凉山赞佛寺 (四首选一)原文,清凉山赞佛寺 (四首选一)翻译,清凉山赞佛寺 (四首选一)赏析,清凉山赞佛寺 (四首选一)阅读答案,出自吴伟业的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.nulog.cn/shi/59114.html

诗词类别

吴伟业的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语