【仙吕】赏花时_长江风送客原文,翻译,赏析_拼音版_作者马致远 

【仙吕】赏花时_长江风送客

作者:马致远 朝代:元代
【仙吕】赏花时_长江风送客原文
长江风送客

冯客苏卿先配成,愁杀风流双县令。扑簌簌泪如倾,凄凉愁损,相伴着短檠灯。

【幺】愁恨厌厌魂梦惊,两处相思一样情。风送片帆轻,天涯隐隐,船去似驭云行。

【赚煞】碧波清,江天静,既解缆如何住程?灭烛掀帘风越紧,转回头又到山城。过沙汀,烟水澄澄,千里洪波良夜永。蛾眉月明,恰才风定,猛抬头观见豫章城。

孤馆雨留人

鞍马区区山路遥,月暗星稀天欲晓,云气布荒郊。前途店少,仅此避风雹。

【幺】客舍骎骎过几朝,雨哨纱窗魂欲消。离故国路途遥。柴门静悄,无意饮香醪。

【赚煞】听林间,寒鸦噪,野店江村未晓。风刮得关山叶乱飘,料前村冷落渔樵。闷无聊,心内如烧,昏惨惨孤灯不住挑。浓云渐消,月明斜照,送清香梅绽灞陵桥。

掬水月在手

古镜当天秋正磨,玉露瀼瀼寒渐多,星斗灿银河。泉澄潦尽,仙桂影婆娑。

【幺】不觉楼头二鼓过,慢撒金莲鸣玉珂。离香阁近花科,丫环唤我,渴睡也去来呵。

【赚煞】紧相催,闲笃磨,快道与茶茶嬷嬷。宝鉴妆奁准备着,就这月华明乘兴梳裹,喜无那,非是咱风魔,伸玉指盆池内蘸绿波。刚绰起半撮,小梅香也歇和,分明掌上见嫦娥。

弄花香满衣

丽日迟迟帘影筛,燕子来时花正开。闲绣阁冷妆台,兜鞋信步,后园里遣闷怀。

【幺】万紫千红娇弄色,娇态难禁风力摆。时乱点尘埃,见秋千挂起,芳草上层阶。

【赚煞】猛观绝,宜簪带,行不顾香泥绿苔。晓露未晞移绣鞋,爱寻香频把身挨。喜盈腮,折得向怀揣,就手内游蜂斗争采,不离人左侧。风流可爱,贴春衫又引得个粉蝶儿来。

【仙吕】赏花时_长江风送客拼音解读
zhǎng jiāng fēng sòng kè

féng kè sū qīng xiān pèi chéng ,chóu shā fēng liú shuāng xiàn lìng 。pū sù sù lèi rú qīng ,qī liáng chóu sǔn ,xiàng bàn zhe duǎn qíng dēng 。

【yāo 】chóu hèn yàn yàn hún mèng jīng ,liǎng chù xiàng sī yī yàng qíng 。fēng sòng piàn fān qīng ,tiān yá yǐn yǐn ,chuán qù sì yù yún háng 。

【zuàn shà 】bì bō qīng ,jiāng tiān jìng ,jì jiě lǎn rú hé zhù chéng ?miè zhú xiān lián fēng yuè jǐn ,zhuǎn huí tóu yòu dào shān chéng 。guò shā tīng ,yān shuǐ chéng chéng ,qiān lǐ hóng bō liáng yè yǒng 。é méi yuè míng ,qià cái fēng dìng ,měng tái tóu guān jiàn yù zhāng chéng 。

gū guǎn yǔ liú rén

ān mǎ qū qū shān lù yáo ,yuè àn xīng xī tiān yù xiǎo ,yún qì bù huāng jiāo 。qián tú diàn shǎo ,jǐn cǐ bì fēng báo 。

【yāo 】kè shě qīn qīn guò jǐ cháo ,yǔ shào shā chuāng hún yù xiāo 。lí gù guó lù tú yáo 。chái mén jìng qiāo ,wú yì yǐn xiāng láo 。

【zuàn shà 】tīng lín jiān ,hán yā zào ,yě diàn jiāng cūn wèi xiǎo 。fēng guā dé guān shān yè luàn piāo ,liào qián cūn lěng luò yú qiáo 。mèn wú liáo ,xīn nèi rú shāo ,hūn cǎn cǎn gū dēng bú zhù tiāo 。nóng yún jiàn xiāo ,yuè míng xié zhào ,sòng qīng xiāng méi zhàn bà líng qiáo 。

jū shuǐ yuè zài shǒu

gǔ jìng dāng tiān qiū zhèng mó ,yù lù nǎng nǎng hán jiàn duō ,xīng dòu càn yín hé 。quán chéng liáo jìn ,xiān guì yǐng pó suō 。

【yāo 】bú jiào lóu tóu èr gǔ guò ,màn sā jīn lián míng yù kē 。lí xiāng gé jìn huā kē ,yā huán huàn wǒ ,kě shuì yě qù lái hē 。

【zuàn shà 】jǐn xiàng cuī ,xián dǔ mó ,kuài dào yǔ chá chá mó mó 。bǎo jiàn zhuāng lián zhǔn bèi zhe ,jiù zhè yuè huá míng chéng xìng shū guǒ ,xǐ wú nà ,fēi shì zán fēng mó ,shēn yù zhǐ pén chí nèi zhàn lǜ bō 。gāng chāo qǐ bàn cuō ,xiǎo méi xiāng yě xiē hé ,fèn míng zhǎng shàng jiàn cháng é 。

nòng huā xiāng mǎn yī

lì rì chí chí lián yǐng shāi ,yàn zǐ lái shí huā zhèng kāi 。xián xiù gé lěng zhuāng tái ,dōu xié xìn bù ,hòu yuán lǐ qiǎn mèn huái 。

【yāo 】wàn zǐ qiān hóng jiāo nòng sè ,jiāo tài nán jìn fēng lì bǎi 。shí luàn diǎn chén āi ,jiàn qiū qiān guà qǐ ,fāng cǎo shàng céng jiē 。

【zuàn shà 】měng guān jué ,yí zān dài ,háng bú gù xiāng ní lǜ tái 。xiǎo lù wèi xī yí xiù xié ,ài xún xiāng pín bǎ shēn āi 。xǐ yíng sāi ,shé dé xiàng huái chuāi ,jiù shǒu nèi yóu fēng dòu zhēng cǎi ,bú lí rén zuǒ cè 。fēng liú kě ài ,tiē chūn shān yòu yǐn dé gè fěn dié ér lái 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

马致远 马致远 马致远(1250?-1323?),字千里,号东篱,大都(今北京)人。早年在大都生活二十余年,郁郁不得志。元灭南宋后南下,曾出任江浙省务官,与卢挚、张可久有唱和。晚年隐居田园,过着「酒中仙,尘外客,林中友」的「幽栖」生活。他是「元曲四大家」之一,有「曲状元」之称,极负盛名。作品以反映退隐山林的田园题材为多,风格兼有豪放、清逸的特点。散曲有瞿钧编注《乐篱乐…详情

【仙吕】赏花时_长江风送客原文,【仙吕】赏花时_长江风送客翻译,【仙吕】赏花时_长江风送客赏析,【仙吕】赏花时_长江风送客阅读答案,出自马致远的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.nulog.cn/shi/59919.html

诗词类别

马致远的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语