【双调】新水令_题西湖四时原文,翻译,赏析_拼音版_作者马致远 

【双调】新水令_题西湖四时

作者:马致远 朝代:元代
【双调】新水令_题西湖四时原文
题西湖

四时湖水镜无瑕,布江山自然如画。雄宴赏,聚奢华。人不奢华,山景本无价。

【庆东原】暖日宜乘轿,春风堪信马,恰寒食有二百处秋千架。向人娇杏花,扑人衣柳花,迎人笑桃花。来往画船游,招飐青旗挂。

【枣乡词】纳凉时,波涨沙,满湖香芰荷蒹葭。莹玉杯,青玉斝,恁般楼台正宜夏,都输他沉李浮瓜。

【挂玉钩】曲岸经霜落叶滑,谁道是秋潇洒。最好西湖卖酒家,黄菊绽东篱下。自立冬,将残腊,雪片似江梅,血点般山茶。

【石竹子】锦绣钱塘富贵家,簪缨画戟官宦衙。百岁能欢几时价,可惜韶华过了他。

【山石榴】橹摇摇,声嗟呀,每华一梦天来大,风物逐人化。虚名争甚那?孤舟驾,功名已在渔樵话,更饮三杯罢。

【醉娘子】真个醉也么沙,真个醉也么沙。笑指南峰,却道西楼,真个醉也么沙。

【一锭银】欲赋终焉力不加,囊箧更俱乏。自赛了儿婚女嫁,却归来林下。

【驸马还朝】想象间神仙宫类馆娃,俯仰间飞来峰胜巫峡。葛仙翁郭璞家,几点林樱似丹砂。

【胡十八】云外塔,日边霞,桥上客,树头鸦,水亭山阁日西斜。哎,老子,醉么?宜阆苑泛浮槎。

【阿纳忽】山上栽桑麻,湖内寻生涯,枕头上鼓吹鸣蛙,江上听甚琵琶。

【尾】渔村偏喜多鹅鸭,柴门一任绝车马。竹引山泉,鼎试雷芽。但得孤山寻梅处,苫间草夏,有林和靖是邻家,喝口水西湖上快活煞。

【双调】新水令_题西湖四时拼音解读
tí xī hú

sì shí hú shuǐ jìng wú xiá ,bù jiāng shān zì rán rú huà 。xióng yàn shǎng ,jù shē huá 。rén bú shē huá ,shān jǐng běn wú jià 。

【qìng dōng yuán 】nuǎn rì yí chéng jiào ,chūn fēng kān xìn mǎ ,qià hán shí yǒu èr bǎi chù qiū qiān jià 。xiàng rén jiāo xìng huā ,pū rén yī liǔ huā ,yíng rén xiào táo huā 。lái wǎng huà chuán yóu ,zhāo zhǎn qīng qí guà 。

【zǎo xiāng cí 】nà liáng shí ,bō zhǎng shā ,mǎn hú xiāng jì hé jiān jiā 。yíng yù bēi ,qīng yù jiǎ ,nín bān lóu tái zhèng yí xià ,dōu shū tā chén lǐ fú guā 。

【guà yù gōu 】qǔ àn jīng shuāng luò yè huá ,shuí dào shì qiū xiāo sǎ 。zuì hǎo xī hú mài jiǔ jiā ,huáng jú zhàn dōng lí xià 。zì lì dōng ,jiāng cán là ,xuě piàn sì jiāng méi ,xuè diǎn bān shān chá 。

【shí zhú zǐ 】jǐn xiù qián táng fù guì jiā ,zān yīng huà jǐ guān huàn yá 。bǎi suì néng huān jǐ shí jià ,kě xī sháo huá guò le tā 。

【shān shí liú 】lǔ yáo yáo ,shēng jiē ya ,měi huá yī mèng tiān lái dà ,fēng wù zhú rén huà 。xū míng zhēng shèn nà ?gū zhōu jià ,gōng míng yǐ zài yú qiáo huà ,gèng yǐn sān bēi bà 。

【zuì niáng zǐ 】zhēn gè zuì yě me shā ,zhēn gè zuì yě me shā 。xiào zhǐ nán fēng ,què dào xī lóu ,zhēn gè zuì yě me shā 。

【yī dìng yín 】yù fù zhōng yān lì bú jiā ,náng qiè gèng jù fá 。zì sài le ér hūn nǚ jià ,què guī lái lín xià 。

【fù mǎ hái cháo 】xiǎng xiàng jiān shén xiān gōng lèi guǎn wá ,fǔ yǎng jiān fēi lái fēng shèng wū xiá 。gě xiān wēng guō pú jiā ,jǐ diǎn lín yīng sì dān shā 。

【hú shí bā 】yún wài tǎ ,rì biān xiá ,qiáo shàng kè ,shù tóu yā ,shuǐ tíng shān gé rì xī xié 。āi ,lǎo zǐ ,zuì me ?yí láng yuàn fàn fú chá 。

【ā nà hū 】shān shàng zāi sāng má ,hú nèi xún shēng yá ,zhěn tóu shàng gǔ chuī míng wā ,jiāng shàng tīng shèn pí pá 。

【wěi 】yú cūn piān xǐ duō é yā ,chái mén yī rèn jué chē mǎ 。zhú yǐn shān quán ,dǐng shì léi yá 。dàn dé gū shān xún méi chù ,shān jiān cǎo xià ,yǒu lín hé jìng shì lín jiā ,hē kǒu shuǐ xī hú shàng kuài huó shà 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

马致远 马致远 马致远(1250?-1323?),字千里,号东篱,大都(今北京)人。早年在大都生活二十余年,郁郁不得志。元灭南宋后南下,曾出任江浙省务官,与卢挚、张可久有唱和。晚年隐居田园,过着「酒中仙,尘外客,林中友」的「幽栖」生活。他是「元曲四大家」之一,有「曲状元」之称,极负盛名。作品以反映退隐山林的田园题材为多,风格兼有豪放、清逸的特点。散曲有瞿钧编注《乐篱乐…详情

【双调】新水令_题西湖四时原文,【双调】新水令_题西湖四时翻译,【双调】新水令_题西湖四时赏析,【双调】新水令_题西湖四时阅读答案,出自马致远的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.nulog.cn/shi/60452.html

诗词类别

马致远的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语