正气歌并序(天地有正气)原文,翻译,赏析_拼音版_作者文天祥 

正气歌并序(天地有正气)

作者:文天祥 朝代:宋朝
正气歌并序(天地有正气)原文
 余囚北庭,坐一土室。室广八尺,深可四寻,单扉低小,白间短窄,污下而幽暗。当此夏日,诸气萃然:雨潦四集,浮动床几,时则为水气;涂泥半朝,蒸沤历澜,时则为土气;乍晴暴热,风道四塞,时则为日气;檐阴薪爨,助长炎虐,时则为火气;仓腐寄顿,陈陈逼人,时则为米气;骈肩杂遝,腥臊汗垢,时则为人气;或圊溷浮尸,或腐鼠杂出,时则为秽气。叠是数气,当之者鲜不为厉,而余以孱弱俯仰其间,于兹二年矣,是殆有养致然。然尔亦安知所养何哉?孟子曰:「我善养吾浩然之气。」彼气有七,吾气有一,以一敌七,吾何患焉?况浩然者,乃天地之正气也。作《正气歌》一首。 天地有正气,杂然赋流形。 下则为河岳,上则为日星。 于人曰浩然,沛乎塞苍冥。 皇路当清夷,含和吐明庭。 时穷节乃见,一一垂丹青。 在刘太史简,在晋董狐笔。 在秦张良椎,在汉苏武节。 为严将军头,为嵇侍中血。 为张睢阳齿,为颜常山舌。 或为辽东帽,清操厉冰雪。 或为出师表,鬼神泣壮烈。 或为渡江楫,慷慨吞胡羯。 或为击贼笏,逆竖头破裂。 是气所旁薄,凛烈万古存。 当其贯日月,生死安足论。 地维赖以立,天柱赖以尊。 三网实系命,道义为之根。 嗟予遘阳九,隶也实不力。 楚囚缨其冠,传车送穷北。 鼎镬甘如饴,求之不可得。 阴房阒鬼火,春院閟天黑。 牛骥同一皂,鸡栖凤凰食。 一朝蒙雾露,分作沟中瘠。 如此再寒暑,百沴自辟易。 嗟哉沮洳场,为我安乐国。 岂有他缪巧,阴阳不能贼。 顾此耿耿在,仰视浮云白。 悠悠我心悲,苍天曷有极。 哲人日已远,典刑在夙昔。 风檐展书读,古道照颜色。
正气歌并序(天地有正气)拼音解读
 yú qiú běi tíng ,zuò yī tǔ shì 。shì guǎng bā chǐ ,shēn kě sì xún ,dān fēi dī xiǎo ,bái jiān duǎn zhǎi ,wū xià ér yōu àn 。dāng cǐ xià rì ,zhū qì cuì rán :yǔ liáo sì jí ,fú dòng chuáng jǐ ,shí zé wéi shuǐ qì ;tú ní bàn cháo ,zhēng ōu lì lán ,shí zé wéi tǔ qì ;zhà qíng bào rè ,fēng dào sì sāi ,shí zé wéi rì qì ;yán yīn xīn cuàn ,zhù zhǎng yán nuè ,shí zé wéi huǒ qì ;cāng fǔ jì dùn ,chén chén bī rén ,shí zé wéi mǐ qì ;pián jiān zá tà ,xīng sào hàn gòu ,shí zé wéi rén qì ;huò qīng hùn fú shī ,huò fǔ shǔ zá chū ,shí zé wéi huì qì 。dié shì shù qì ,dāng zhī zhě xiān bú wéi lì ,ér yú yǐ chán ruò fǔ yǎng qí jiān ,yú zī èr nián yǐ ,shì dài yǒu yǎng zhì rán 。rán ěr yì ān zhī suǒ yǎng hé zāi ?mèng zǐ yuē :「wǒ shàn yǎng wú hào rán zhī qì 。」bǐ qì yǒu qī ,wú qì yǒu yī ,yǐ yī dí qī ,wú hé huàn yān ?kuàng hào rán zhě ,nǎi tiān dì zhī zhèng qì yě 。zuò 《zhèng qì gē 》yī shǒu 。 tiān dì yǒu zhèng qì ,zá rán fù liú xíng 。 xià zé wéi hé yuè ,shàng zé wéi rì xīng 。 yú rén yuē hào rán ,pèi hū sāi cāng míng 。 huáng lù dāng qīng yí ,hán hé tǔ míng tíng 。 shí qióng jiē nǎi jiàn ,yī yī chuí dān qīng 。 zài liú tài shǐ jiǎn ,zài jìn dǒng hú bǐ 。 zài qín zhāng liáng zhuī ,zài hàn sū wǔ jiē 。 wéi yán jiāng jun1 tóu ,wéi jī shì zhōng xuè 。 wéi zhāng suī yáng chǐ ,wéi yán cháng shān shé 。 huò wéi liáo dōng mào ,qīng cāo lì bīng xuě 。 huò wéi chū shī biǎo ,guǐ shén qì zhuàng liè 。 huò wéi dù jiāng jí ,kāng kǎi tūn hú jié 。 huò wéi jī zéi hù ,nì shù tóu pò liè 。 shì qì suǒ páng báo ,lǐn liè wàn gǔ cún 。 dāng qí guàn rì yuè ,shēng sǐ ān zú lùn 。 dì wéi lài yǐ lì ,tiān zhù lài yǐ zūn 。 sān wǎng shí xì mìng ,dào yì wéi zhī gēn 。 jiē yǔ gòu yáng jiǔ ,lì yě shí bú lì 。 chǔ qiú yīng qí guàn ,chuán chē sòng qióng běi 。 dǐng huò gān rú yí ,qiú zhī bú kě dé 。 yīn fáng qù guǐ huǒ ,chūn yuàn bì tiān hēi 。 niú jì tóng yī zào ,jī qī fèng huáng shí 。 yī cháo méng wù lù ,fèn zuò gōu zhōng jí 。 rú cǐ zài hán shǔ ,bǎi lì zì pì yì 。 jiē zāi jǔ rù chǎng ,wéi wǒ ān lè guó 。 qǐ yǒu tā miù qiǎo ,yīn yáng bú néng zéi 。 gù cǐ gěng gěng zài ,yǎng shì fú yún bái 。 yōu yōu wǒ xīn bēi ,cāng tiān hé yǒu jí 。 zhé rén rì yǐ yuǎn ,diǎn xíng zài sù xī 。 fēng yán zhǎn shū dú ,gǔ dào zhào yán sè 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

正气歌并序(天地有正气)译文

天地之间正气存,赋予形体杂纷纷。地上江河与山岳,天上日月和繁星。人有正气叫浩然,充塞环宇满盈盈。正道应道清夷狄,除尽胡寇报朝廷。国难当头见气节,永垂青史留美名。齐国太史不惧死,崔杼…详情

相关赏析

正气歌并序(天地有正气)鉴赏

《正气歌》为南宋名臣、民族英雄文天祥所作。宋末帝赵昺祥兴元年(1278年),文天祥在广东海丰兵败被俘。次年被押解至元大都(今北京)。文天祥在狱中三年,受尽各种威逼利诱,但始终坚贞不…详情

作者介绍

文天祥 文天祥 文天祥(1236-1283)初名云孙,字天祥,以字行,改字履善,又字宋瑞,号文山,吉水(今江西吉安)人。宝祐四年(1256)进士第一,授签书宁海军节度判官。理宗朝,历除江西提刑。咸淳六年(1270),除军器临,寻兼崇政殿说书,又兼学士院权直,忤贾似道,罢归家居。九年,除湖南提刑,差知赣州。德祐元年(1275),应诏勤王,尽出家资募兵至临安,出知平江府。是年底,签书枢密…详情

正气歌并序(天地有正气)原文,正气歌并序(天地有正气)翻译,正气歌并序(天地有正气)赏析,正气歌并序(天地有正气)阅读答案,出自文天祥的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.nulog.cn/shi/994.html

诗词类别

文天祥的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语